Küresel Pazarlama

- Advertisement -

Küresel Pazarlama

- Advertisement -

Küresel Pazarlama Denilince Akla Gelen Kavramlar

 1. 4P/ 4C
 2. Endorsement
 3. Çoklu Marka Stratejisi
 4.  Tutundurma
 5. Marka Mezarlığı
 6. Marka Bilinirliği
 7. Marka Değeri
 8. Zihin Payı
 9. Ürün Tasarımı
 10. Satış
 11. Fiyat
 12. Reklam
 13. Sosyal paydaş
 14. Pazarlama marka
 15. Niş
 16. Sponsorluk
 17. Marka Hatırlanırlığı
 18. Marka ederi
 19. Konumlandırma
 20. PR/ Halkla İlişkiler
 21. Pazar
 22. Wallet Share
 23. Piyasa
 24. Marka Ortaklığı, Affiliate
 25. Marka Kimliği
 26. Algı
 27. Marka İmajı
 28. Algınan Kalite

 

Küresel Pazarlama

Küresel Pazarlama ile ilgili tanımlara değinerek başlayalım;

Küreselleşme: Fikirleri, hizmetletlerin malların, sermayenin, teknolojinin bilginin, bireylerin ve kültürün sürekli ve hızlı bir biçimde sınır ötesine akmasına denir.

Küresel Pazarlama: Küresel müşteri ihtiyaçlarının belirlenerek, bu ihtiyaçları başarılı bir şekilde doyurmak ve pazarlama faaliyetlerini küresel çevre kısıtları çerçevesinde oluşturmaktır.

Pazarlama:Her zaman tükitici ihtiyaçları ve isteklerini rakiplerden daha başarılı bir şekilde tatmin edecek hizmetler ve ürünler sunarak bir değer yaratma sürecine denir.

 

Bir şirket pazarlama aşamaları aşağıdaki gibidir.

 1. Aşama; yerel pazarlama
 2. Aşama; ihracat pazarlaması
 3. Aşama; uluslar arası pazarlama
 4. Aşama; küresel pazarlama

Küresel Ekonomiyi Ekonomik ve Demografik koşullar etkiler!

Uluslarası faaliyet gösteren bir şirket hem kendi ülkesinin ekonomik koşullarından hem de küresel ekonomik koşullarından etkilenir.

Bunula birlikte girmek istedikleri ülkenin ekonomik yapısından da etkilenir.

Bir ülkenin benimsediği ekonomik sistem, söz konusu ülke ile ticaret şeklini de önemli şekilde etkiler. Ayrıca aşağıdaki maddeler de küresel pazarlamayı önemli ölçüde etkiler.

 • Nüfus
 • Gelir
 • Tüketim modelleri
 • Ödemeler dengesi
 • Döviz kurları
 • İklim ve topografya
 • Alt yapı

Küresel Ticaret Çevresini Oluşturanlar!

Ticaret blogları, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslar Arası Para Fonu (IMF)

Küresel Pazarlamayı Anlamak İçin Olmazsa Olmaz Maddeler!

 • Dünya ticareti hakkındaki temel noktalara hakim olmak,
 • Mevcut gelişmeleri takip etmek,
 • Ülkelerin uluslararası ticaret hareketlerine nasıl müdahele etiğini bilmek,
 • Ticaret bloglarının işkevlerini bilmek gerekir.

 

Ülkerin ekonomileri kaynakların tahsine göre 3’ e ayrılır:

 • Pazar ekonomileri (kapitalist ekonomiler); temel güc tüketicilerin elindedir. Tüketici talebi belirleyicidir. Özel sektör, temeli oluşturur. Çoğunlukta olan sistem.
 • Yönetilen ekonomile(sosyololist ekonomi); devletin gücü etkili. Devlet üretimde söz sahibidir, tüketime karışmaz. Bu sistem azalmaktadır.
 • Karma ekonomi; hem devlet hem de özel sektör aktifdir. Genellikle savunma sanayi etkili.
 • Gelir etkisi: Satın alma gücü paritesi bilinmesi gerekir.Belirli ülkede, belirli bir birim veya malın birim fiyatını bir başka üle ile eşitleyen döviz kurudur.
 • Tüketim Modellerinden Engel kanunu etkisi:Tr’ de otomobilerin uzun yıllar kullanılması , Abd’ de kısa sürede değiştirilmesi.
 • Para birimi etkisi: Para birimin değerli ya da az değerleri olması da uygulanacak politikayı etkiler
 • Alt yapı olanakları etkii:, iletişim, ulaşım vs.
 • Bölge coğrafyası etkisi

 

4P Parlamada Bilinmesi Gereken Kuralar, Pazarlamanın 4P’si nelerdir?

Product (ürün)

Price (fiyat)

Place (dağıtım)

Promotion (tutundurma)

 

 

Aşağıdaki başlıklara ders notlarım başlığı altında bakacağız.

 1. İşletme Kavramı
 2. Pazarlama Tanımları / Dönemleri / Algılanan Değer / Glokal Kavramı
 3. Çoklu Marka Stratejisi-Kültürel Bağlam-Markalı İçerik
 4. Pazarlamada beklentileri karşılamak
 5. Marka kavramına giriş
 6. Marka Ederi ve Değeri
 7. Marka Bilinirliği
 8. Bir şirket aslında ne satar?
 9. Tanınma-Hatırlanma-Marka Mezarlığı-SES Grupları
 10. Bir şirket aslında hangi işle uğraşır
 11. Esneklik=Hayatta Kalmak
 12. Pazarlama Stratejileri
 13. Marka Sadakati kavramının pazarlamaya etkisi
 14. Pazar ve Pazarlama Araştırmaları

 

 

- Advertisement -

Other Articles

Yataktak sokağa şıklık – Sadece Elli2 adet üretiliyor

 Merhaba,Dün çiçekli saten bir pijamamın altına kot pantolon ve spor ayakkabı giyip kendimi sokağa atmıştım.  Tabi ki pijama pijama durmadı çiçekliydi ve beline bir...

Shein Türkiye’ den Alışveriş Yapmak

Shein Türkiye' den Alışveriş Yapmak – Sheinside Shein Türkiye geldiiiiii!  olleeeeyyyy! yuppppiiiii! yehoooo!! Eeevet öngörülen nidalarmız atıldıysa bu pamuklara sarmalık siteyi stalklamak istiyorum hemencecik. Uzun ...