İşletme Kavramı (1)

İşletme Kavramı konusu küresel pazarlamaya girişte açıklığa getirmemiz gerekir.

Ticaret ürün ve/veya hizmetleri para karşılığında kar etmek amacıyla sunulmasına denir.

İşletme bilimi de , iktisat ve hukuk bilimlerinin sınırları, kuralları dahilinde çalışır. İşletme kavramının günümüzde bilindiği halinde olmasında ilk etkili olan, “Sanayi Devrimi”dir. Devrimden önce, nüfusun %80’ i tarım ile uğraşıyordu. Zamanımıza geldiğimizde bu oranlar tamamen değişmiştir ve abd % 2 ab% 5 ve dünya genelinde %20 ‘ ye kadar düşmüştür.

Ürün ve hizmetler mevcut Pazar için üretilmeye başlanıyor, çocuk işçiler ile ilgili yasalar 1830’ yıllarda ortaya çıkıyor. Sanayileşme oluşmaya  başlayınca işçi ve işveren arasında çatışmalar olmaya başlamış ve bu çatışmaları düzene sokmak için  yasalar yapmak zorunda kalınmıştır. Bu dönemde çalışanlar işletmenin bir bileşeni olarak görülmemekte ve gerekli önem verilmemektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile; ürünlerin daha fazla üretilmesi sağlanmaya başlamıştır.

Seri Üretim’ de dikkat çeken kavramlar aşağıdaki gibidir.

Fordizm kavramı ; erken dönem seri üretim sürecini ve arkasındaki dünya görüşünü tanımlar.

Henry Ford’dan adını alan kavram ; sanayileşmiş ve standartlaşmış seri üretim ve kitlesel tüketim üzerine kurulan ekonomik ve sosyal sistemleri tanımlar.

Ürünlerin standartlaşması:
Üretim bantlarının kullanılmaya başlanmıştır. Çalışananlara tanınan imkanların artırılması maaş gibi, ürettikleri ürünü satın alma gücünü sağlamıştır. Tarım sektörü yerini sanayi sektörüne bırakıyor ve akabinde gayrimenkul sektörü de gelişmeye başlamaktadır. Gayrimenkulun gelişmesindeki en büyük temel ve amaç çalışanların üretim merkezine yakın  lokasyonda yaşama ihtiyacından meydana gelmektedir.

Zaman içerisinde inşaat, satış ve yönetim süreçleri ve yeni oluşan diğer ihtiyaçlar için yeni iş alanları yaratılmaya başlıyor

Fordizm’e yönelik çoğu eleştiri temelinde işletmesel problemlere özellikle de emek sömürüsüne yöneliktir.

İşletmeyi yapısal olarak inceleme ihtiyacı doğmaya başlıyor.

“Edward Mayo işletmeleri çalışma konusu olarak alan ilk akademisyenlerden. ‘Örgütsel Davranış’ alanının kurucusu olarak kabul ediliyor”. Çanakkale savaşından travmatik çıkan anzaklar ile ilgili çalışmalarına Avusturalaya da çalışmalarına başlıyor. Sonuç olarak insanları dinleminin büyük etkisi olduğu sonucuna varıyor.

İşletmeler/örgütler iç ve dış çevreden etkilenen dinamik yapılara sahiptir.

Bir işletmenin sosyal partnerleri: İşletmeler sosyal, tepkisel ve duyarlı yapılardır.

Bir işletmenin hayatta kalabilmesi ve gelişebilmesi için ürün ve hizmet üretmesi gerekmektedir.

Örneğin bir ekmeğ üretmek için nelere ihtiyaç vardır?

Doğal Kaynaklar

Sermaye Kaynakları ürün ve hizmetleri üretmek için gereken malzeme, ekipman ve bina gibi kaynaklardır.

İş/emek kaynağı

Girişimsel Kaynaklar

Girşimsel kaynaklar fırsatları gören ve bu fırsatlar temelinde iş kuran insanlar tarafından kullanılır. ( zakthebaker )

Girişimci işi kuran, organizasyonu şekillendiren ve tüm sorumluluğu üstlenen kişidir. Kar etmek için iş sahibi olmanın getirdiği risk ve sorumlulukları kabul etmiş olur.

Bir yöneticinin temel motivasyonu ise halihazırda kurulu işi başarılı bir şekilde yönetmektir. Girişimcilerin taşıdığı sorumluluklardan farklı sorumlulukları vardır.

Küresel Pazarlama

Konular:

 1. İşletme Kavramı
 2. Pazarlama Tanımları / Dönemleri / Algılanan Değer / Glokal Kavramı
 3. Çoklu Marka Stratejisi-Kültürel Bağlam-Markalı İçerik
 4. Pazarlamada beklentileri karşılamak
 5. Marka kavramına giriş
 6. Marka Ederi ve Değeri
 7. Marka Bilinirliği
 8. Bir şirket aslında ne satar?
 9. Tanınma-Hatırlanma-Marka Mezarlığı-SES Grupları
 10. Bir şirket aslında hangi işle uğraşır
 11. Esneklik=Hayatta Kalmak
 12. Pazarlama Stratejileri
 13. Marka Sadakati kavramının pazarlamaya etkisi
 14. Pazar ve Pazarlama Araştırmaları

(Kaynak; Uğur Cevdet Panayırcı’ nın sunumlarından faydalanılmıştır)